Vantaa brändin mukaiset ulkovaatteet ja kengät kaupungin kasvatus- ja opetushenkilöstölle työkäyttöön

Tein aloitteen työssä tarvittavien ulkovaatteiden ja kenkien tarjoamisesta kaupungin kasvatus- ja opetushenkilöstön käyttöön. Miksi? Lue tästä:

Varhaiskasvatukseen kuuluu olennaisena osana ulkoilu. Ulkoilu päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa tapahtuu päivittäin säässä kuin säässä. Se on tärkeää sekä pedagogisesti että lasten terveyden kannalta. Varhaiskasvatuksen henkilökunta hankkii työssä välttämättömät erilliset sade- ja talvivarusteet nyt itse. Niiden puutteella voi olla vaikutusta lasten ulkoilun määrään ja laatuun. Enenevässä määrin myös perusopetuksessa ja toisella asteella opitaan muissakin kuin luokkaympäristöissä: opintoretkillä, pihalla, lähimetsissä. Osa opettajista toteuttaa erilaisia ulkona oppimisen pedagogisia muotoja viikoittain, jopa päivittäin. Myös tällöin opettajalla/avustajalla on oltava työkäytössään erilliset ulkotyöhön ja säähän soveltuvat vaatteet ja kengät.

Varhaiskasvatuksen työntekijät sekä harkinnanvaraisesti ne perus- ja toisen asteen opettajat ja koulunkäyntiavustajat, jotka toteuttavat työssään säännöllisesti ulko-opetuksen pedagogiikkaa tai järjestävät retkeily- tai eräkursseja, tarvitsevat Vantaa brändin mukaiset ulkoiluvaatteet ja kengät samaan tapaan kuin puisto- ja viheralueiden kunnossapidon henkilöstökin. Asiaa voidaan tarkastella myös tasa-arvonäkökulmasta.

Varusteiden valinnassa on tärkeää huomioida niiden käyttäjien työnkuvan vaateet kuten materiaalien kestävyys ja joustavuus. Vaatetuksen käyttö ei olisi työntekijöille pakollinen mutta mahdollinen niille, jotka varustusta tarvitsevat. Ulkovarustus on hyvä henkilöstöetu. Hyvin toteutuessaan se lisää intoa ulkona toimimiseen, leikkimiseen, oppimiseen ja työskentelemiseen sekä oppimisympäristöjen laajenemiseen.

Ulkoilulla on tutkitusti tärkeitä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Niin sisäilman ongelmien kuin Koronatilanteenkin helpottamiseksi ulkona tapahtuva oppiminen on perusteltua. Ulkona tapahtuva oppiminen on aina toiminnallista ja lisää suositusten mukaista liikuntaa. Myös tilanahtauteen liittyvää problematiikkaa voidaan helpottaa laajentamalla oppimisympäristöjä luokkahuoneiden ulkopuolelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *