Kaupunki on meidän.

  • Kaikenikäisten kaupunki
  • Osallistuva ja aktiivinen kaupunkilainen
  • Kestävä talous ja työllisyys
  • Joustavat palvelut, sujuva arki
  • Osaava Vantaa
  • Hyvinvointia vahvistava elinympäristö
  • Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja viiveetön sairaanhoito