Kestävä talous ja työllisyys

  • Kestävä talous on kaupungin kehittämisen ja palveluiden tuottamisen edellytys.
  • Tarvitsemme työllisyyttä ja yrittäjyyttä helpottavia toimia.
  • Verotus on pidettävä kohtuullisella tasolla.
  • Kaupungin on jatkettava edelleen työtä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseksi.
  • Oppisopimuskoulutusta on syytä hyödyntää entistä enemmän. Se on erinomainen tapa myös täydennys- ja uudelleenkoulutukseen muuttuvassa työelämässä.
  • Yksityiset palveluntuottajat on otettava entistä enemmän mukaan palveluiden tuottamiseen. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä.
  • Talouden tulee toimia ympäristöä kunnioittaen ja sen kestokyky huomioiden.

Lue lisää:

Kaupungin taloutta pitää hoitaa kuten omaakin. Velat on maksettava eikä enempää ei voi tuhlata kuin tienaa. Tulevaisuutta varten kannattaa tehdä kestäviä investointeja ja mieluiten jopa säästää pahan päivän varalle. Kestävä talous on kaupungin kehittämisen ja palveluiden tuottamisen edellytys. Vantaan väkimäärän kasvaessa ja väestön ikääntyessä paine palvelujen tuottamiselle tulee kasvamaan edelleen.

Tarvitsemme työllisyyttä ja yrittäjyyttä helpottavia toimia. Tarvitsemme todella jokaisen työikäisen ja -kykyisen panosta. Osatyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon on kehitettävä. Työnteko on paitsi kaupungin rakentamisen perusta, myös kaikenikäisten nuorten ja aikuisten perusoikeus ja arkea koossa pitävä voima. Sen pitää olla aina kannattavaa. Verotus on pidettävä kohtuullisella tasolla. Vantaalla veronkorotuksia ja lisälovia tavallisen perheen kukkaroon ja arkeen ei tule tehdä.

Kaupungin on jatkettava edelleen työtä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseksi. Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kouluttautua ammattiin tai hankkia lisä- ja uudelleenkoulutusta muuttuvassa työelämässä. Yritys- ja työelämämyönteinen kaupunki madaltaa yrittämisen edellytyksiä ja tekee tiivistä yhteistyötä kaikenlaisten yritysten kanssa, myös pienempien. Jos yritys pystyy toteuttamaan palvelun kaupungin omaa tuotantoa paremmin, on se otettava mukaan kilpailutukseen. Pienempikin toimija voi toteuttaa esimerkiksi osan palvelukokonaisuudesta. Uusien innovaatioiden tukeminen on tulevaisuuden valttikortti.

Talouden tulee toimia ympäristön kestokyky huomioiden. On katsottava pidemmälle tulevaisuuteen ja sovitettava talous toimimaan kestävällä tavalla. Erilaiset kestävää tulevaisuutta luovat innovaatiot ja kiertotalouden kehittäminen ovat olennaisia.

Vantaan Kokoomuksen tavoitteena on viedä Vantaa hyvän kehälle. Kun vantaalaisten työllisyystilanne ja kaupungin talous kehittyvät positiivisesti, kaupungissa on tarvittavat palvelut kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville kaupunkilaisille, meille kaikille. Hyvämaineinen ja vetovoimainen kaupunki houkuttelee puolestaan työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa sekä kerryttää kaupungin varoja palveluiden tuottamiseksi.